Antigénový rýchlotest na koronavírus COVID-19 Vyrobené v EÚ

Antigénový výterový test na kvalitatívnu detekciu nucleocapsidového proteínu, antigénu SARS-CoV-2, prostredníctvom vzorky z nosového výteru. Iba pre profesionálne použitie vyškoleným zdravotníckym personálom. Vhodné na včasnú detekciu ochorenia. 

Na sklade 100 ks
Výrobca: Biopanda Reagents
Katalógové číslo: RAPG-CVA-019
100 položky

Obr. Názov variantu Cena Stav Objednať
Balenie : 1 kus
11,00 €

Skladom

Balenie : 10 kusov
104,50 €

Skladom

Balenie : 20 kusov (celé balenie)
198,00 €

Skladom

Antigénový rýchlotest na koronavírus  COVID-19 (balenie 20ks) Vyrobené v EÚ

 

Rýchly antigénový test Biopanda COVID-19 je kvalitatívny imunochromatografický test s laterálnym prietokom na detekciu antigénov SARS-CoV-2 vo vzorkách z nazofaryngeálneho (nazálneho) a orofaryngeálneho (hrdla) výteru. Je určený na použitie ako nástroj na pomoc pri diagnostike infekcií SARS-CoV-2 v spojení s ďalšími testami. Tento test je určený na diagnostické použitie in vitro iba vyškoleným zdravotníckym pracovníkom.

 

PRINCÍP TESTU

 

Rýchly antigénny test Biopanda COVID-19 je kvalitatívny imunologický test s laterálnym prietokom na detekciu antigénov SARS-CoV-2 v ľudských vzorkách nazofaryngeálnych výterov.

 

Testovacia kazeta obsahuje rekombinantnú protilátku SARS-CoV-2 konjugovanú s farebnými časticami. Keď sa do jamky na vzorku v kazete pridá vzorka, akékoľvek antigény SARS-CoV-2 prítomné vo vzorke sa naviažu na protilátkový konjugát a vytvárajú sfarbené komplexy antigén-protilátka proti koronavírusu. Táto zmes migruje pozdĺž membrány do testovacej oblasti. V tejto testovanej oblasti sú protilátky SARS-CoV-2 imobilizované na membráne. Tieto zachytávajú všetky farebné komplexy, ktoré sa vytvorili, čo má za následok výskyt farebných línií.

 

Ak teda vzorka obsahuje antigény SARS-CoV-2, v oblasti testovacej línie sa objaví farebná čiara. V oblasti kontrolnej čiary by sa mala vždy objaviť farebná čiara, ktorá naznačuje, že bol pridaný správny objem vzorky na umožnenie uskutočnenia testu. Upozorňujeme, že prítomnosť kontrolnej čiary - nezaručuje kvalitu odobratého výteru

 

KIT OBSAHUJE

 

·         20 x testovacia kazeta s vysúšadlom

·         20 x plastové skúmavky s kvapkátkom

·         1 x pufor  (10 ml)

·         20 x sterilné odberové tampóny

·         1 x plastový stojan

·         1 x príbalový leták

 

BALENIE NEOBSAHUJE A POUŽITIE VYŽADUJE

·         časovač

 

SKLADOVANIE A POUŽÍVANIE

 

Súpravu skladujte pri teplote 2 - 30 ° C na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. NEZAMRAZUJETE. Chladenie nie je potrebné. Testovacie kazety sú stabilné až do dátumu exspirácie vytlačeného na fóliovom vrecku, pokiaľ vrecko nebolo otvorené. Neotvárajte fóliové vrecko, kým nie ste pripravení na vykonanie testu. Nedotýkajte sa jamky pre vzorkou ani časti kde sa zobrazujú výsledky.

 

UPOZORNENIA

 

Táto súprava je určená iba na diagnostické použitie in vitro a mala by byť používaná iba vyškolenými zdravotníckymi pracovníkmi.

Všetky vzorky by sa mali považovať za potenciálne infekčné a malo by sa s nimi manipulovať podľa toho.

Mali by sa nosiť jednorazové rukavice a laboratórny plášť.

Použité testy zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Pred vykonaním testu sa uistite, že je testovacia súprava pri izbovej teplote (RT 15-30 ° C). Extrémna vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky.

 

Test uchovávajte vo vnútri fóliového obalu, kým nie je potrebný.

Zaistite, aby sa každý test použil iba raz.

Testy, ktoré dosiahli dátum spotreby, by sa nemali používať.

Činidlá z tejto súpravy používajte iba pri vykonávaní testu

 

 

ODBER VZORKY

 

VÝTER Z NOSA

 

Sterilný tampón opatrne zasuňte do nosovej dierky (nie smerom nahor), kým nenarazíte na odpor – dosiahnutie nosohltanu Koniec tampónu jemne otáčavým pohybom posúvajte po hornej časti nosnej dierky až kým dosiahnete nosohltan. Nechajte tampón na mieste niekoľko sekúnd, potom tampón pomaly otáčajte.

 

Ak bavlnená špičky tampónu nebola nasýtená tekutinou z prvého odberu, je možné ju znovu zaviesť do druhej nosovej dierky, aby sa odobrali vzorky z druhej strany.

 

VÝTER Z HRDLA

 

Vložte sterilný tampón do zadných oblastí hltana a mandlí. Tampónom vytierajte  mandľové časti a orofaryng. Nedotýkajte sa tampónom jazyka, zubov alebo ďasien..

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí