SLOVENSKÉ UNIVERZITY & AKADÉMIE & LABORATÓRIA & REFERENČNÉ ÚSTAVY

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Prírodovedecká fakulta

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

MINISTERSTVO VNÚTRA
Kontrolné chemické laboratórium CO Nitra

MARTINSKÉ CENTRUM PRE BIOMEDICÍNU

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Jesseniova lekárska fakulta UK

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE (SPU)

ÚSTAV ŠTÁTNEJ KONTROLY VETERINÁRNYCH BIOPREPARÁTOV A LIEČIV

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB

IUVENTA - SLOVENSKÝ INŠTITÚT MLÁDEŽE

NUOMIX RESEARCH K.S.

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
Ústav molekulárnej biológie SAV - Centrum biovied Slovenskej akadémie vied - Botanický ústav SAV - Centrum experimentálnej medicíny SAV - Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied - Ústav ekológie lesa SAV - Chemický ústav SAV

NADÁCIA “POŠKODENIA MOZGU A MIECHY”

VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV DOLNÝ KUBÍN - ŠVPS SR

MINCOVŇA KREMNICA Š.P. 

NEMOCNICE NA SLOVENSKU

ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. | STARÁ ĽUBOVŇA

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORôB

NEMOCNICA KOMÁRNO S.R.O.

AGEL SK a.s.

PRIEMYSEL SLOVENSKO

IEE SENSING SLOVAKIA S.R.O.

BENTELER DISTRIBUTION SLOVAKIA S.R.O

PLASTKOVO S.R.O.

2J ANTENNAS, S.R.O.

BIA PLASTIC AND PLANTING TECHNOLOGY SLOVAKIA S.R.O.

MAHLE ENGINE COMPONENTS SLOVAKIA S.R.O., DOLNÝ KUBÍN

PRIEMYSEL ZAHRANICIE

MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE SAS

MONROE CZECHIA S.R.O.

TANNECO

PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH S.R.O.

MODNI GROUP SCP

RONAL GROUP

MESIT & RöDERS V.O.S.

SURTEC 

POĽNOHOSPODÁRSTVO

SLOVETRA a.s.

AGRO RACIO 

PROAGROS LEVICE, S.R.O

ČESKÉ UNIVERZITY & AKADÉMIE & LABORATÓRIA & REFERENČNÉ ÚSTAVY

ANLAB S.R.O.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNE

LESNICKÁ A DREVARSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA 1.LÉKARSKÁ FAKULTA

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV CR, V. V. I.

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí