____ALOQUENCE s.r.o.

Spoločnosť ALOQUENCE s.r.o. bola založená začiatkom roku 2016 s cieľom prínosu nových technológií a profesionálnych služieb pre Vedu a Výskum; Zdravotníctvo a Priemysel. Vďaka vysokej kvalifikácií našich pracovníkov a kvalitným produktom a profesionálnemu prístupu k zákazníkom a k ich požiadavkám sa spoločnosť za pomerne krátky čas stala kľúčovým partnerom významných spoločností z oblasti Diagnostiky, Priemyselnej výroby a Vedy & Výskumu. Pracovníci našej firmy majú dlhodobé praktické skúsenosti s rôznymi vedeckými metódami a technickými postupmi a sú vždy pripravený poradiť alebo pomôcť s Vašimi experimentami a problémami.

____portfólio

Vďaka nášmu portfóliu, ktoré zahrňuje viac ako 15 výrobcov z celého sveta, dokážeme efektívne riešiť a zabezpečovať široké spektrum požiadaviek našich zákazníkov ako sú pravidelné dodávky využívaných produktov, komplikované inštalácie prístrojového vybavenia, bezpečné umiestnenie prístrojov s vysokou hmotnosťou pomocou fyzickej pracovnej sily ale aj žeriavovu, zabezpečovanie dodávok tovar z krajín tretieho sveta a komunikácia s colným úrad, efektívna logistika, a iné. Ku všetkým produktom z nášho portfólio ponúkame profesionálny záručný a pozáručný servis. Ako firma Vám vieme zabezpečiť aj laboratórne prístroje, reagencie po prípade spotrebný materiál od výrobcov, ktorý na lokálnych trhoch zastúpenie nemajú. Výhodou daného riešenia je, že ako distribútor vieme vyjednať výrazné zľavy nielen na produkt ale aj na dopravu.

____plánovanie a servis

Plánovanie a servis: Spoločnosť ALOQUENCE s.r.o. sa predovšetkým zameriava na prípravu a realizáciou projektov z oblasti vybavovania farmaceutických, biochemických, mikrobiologických ako aj molekulárnych a genetických laboratórií. Zabezpečujeme všetko od plánovania, navrhnutia až po dodávku spotrebného materiálu, reagencií ako aj inštalácie rôznych zariadení. Veľký dôraz kladieme aj na “after sales servis”, ktorý je zabezpečovaný buď našimi pracovníkmi alebo externými autorizovanými firmami pod naším dohľadom.

Veda a výskum je pre nás nielen práca ale aj „VÁŠEŇ“ ktorej sa venujeme po praktickej stránke. Spoločnosť je majiteľom viacerých úžitkových vzorov a patentov registrovaných v SLOVENSKEJ REPUBLIKE. Taktiež sa podieľame na viacerých vedecko výskumných projektoch a zabezpečujeme profesionálne školenia z oblasti ISO noriem a kvality riadenia procesov.

____pôsobenie

Pôsobenie našej spoločnosti nabralo krátko po založení medzinárodný charakter pričom medzi naše strategické trhy patrí Slovenská republika, Česká republika a Francúzko.

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí