Rýchlotest na coronavírus COVID-19 - určený na rýchlu diagnostiku (sebatestovanie)

Rýchlo test Biopanda COVID-19 kvalitatívne deteguje protilátky IgG a IgM proti SARS-CoV-2 vo vzorkách ľudskej krvi, séra alebo plazmy. Tento test využíva princíp imuno-chromatografie s laterálnym prietokom a je nástrojom na rýchlu diagnostiku infekcií SARS-CoV-2.

PREHĽAD

Začiatkom januára 2020 bol nový koronavírus (SARS-CoV-2) identifikovaný ako infekčný agent, spôsobujúci prepuknutie vírusovej pneumónie v čínskom meste Wuhan, kde v prvých prípadoch došlo k nástupu symptómov v decembri 2019. Koronavírusy sú obalené RNA vírusy, ktoré sú distribuované široko medzi ľuďmi, inými cicavcami a vtákmi, a spôsobujú choroby dýchacích ciest, čriev, pečene,… Štyri vírusy – 229E, OC43, NL63 a HKU1 – sú rozšírené a zvyčajne spôsobujú bežné príznaky prechladnutia u imunokompetentných jedincov. Dva ďalšie kmene spôsobujú akútny respiračný syndrómový koronavírus (SARS-COV) a respiračný syndróm na Strednom východe (MERS-COV).

Bežné príznaky infekcie zahŕňajú respiračné problémy, horúčku, kašeľ a dýchacie ťažkosti. V závažnejších prípadoch môže infekcia spôsobiť zápal pľúc, závažný akútny respiračný syndróm, zlyhanie obličiek alebo dokonca smrť. Štandardné odporúčania na zabránenie šírenia infekcie zahŕňajú pravidelné umývanie rúk, zakrývanie úst a nosa pri kašli a kýchaní, dôkladné varenie mäsa a vajec. Vyvarujte sa úzkeho kontaktu s každým, kto má príznaky respiračného ochorenia, ako je kašeľ a kýchanie.

POSTUP

1. Pred vykonaním testu nechajte vzorku, a tlmivý roztok dosiahnuť izbovú teplotu (15-30 °C). Vyberte testovaciu kazetu z utesneného vrecka a použite ju do 1 hodiny. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa test vykoná ihneď po otvorení fóliového vrecka.

2. Kazetu položte na čistý a rovný povrch.

❖ Pre vzorky plazmy a séra

Podržte kvapkadlo vo zvislej polohe, natiahnite vzorku až k vyznačenej línii (približne 10 μl) a preneste vzorku do jamky na vzorku testovacej kazety, potom pridajte 2 kvapky tlmivého roztoku (približne 80 μl) a spustite časovač. Vyvarujte sa zachytávaniu vzduchových bublín vo vzorke. Pozri obrázok nižšie.

❖ Pre vzorky krvi (žilový odber):

Držte kvapkadlo vertikálne a preneste 1 kvapku celej krvi (približne 20 μl) do jamky na vzorku, potom pridajte 2 kvapky tlmivého roztoku (približne 80 μl) a spustite časovač. Pozri obrázok nižšie.

❖ Pre vzorky krvi (kvapka krvi z prsta):

Použitie kapilárnej skúmavky: Naplňte kapilárnu skúmavku a preneste približne 20 μl vzorky krvi z prsta do jamky na vzorku testovacej kazety, potom pridajte 2 kvapky tlmivého roztoku (približne 80 μl) a spustite časovač. Pozri obrázok nižšie.

3. Počkajte, kým sa objavia farebné čiary. Výsledky čítajte po 10 minútach, výsledky neinterpretujte po 20 minútach.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV TESTU NA KORONAVÍRUS

IgG POZITÍVNE:* Objavia sa dve čiary. Jedna farebná čiara by mala byť v kontrolnej oblasti (C) a druhá farebná čiara sa objaví v testovacej oblasti IgG. Výsledok je pozitívny na protilátky IgG špecifické pre SARS-CoV-2.

IgM POZITÍVNE:* Objavia sa dve čiary. Jedna farebná čiara by mala byť v kontrolnej oblasti (C) a druhá farebná čiara sa objaví v testovacej oblasti IgM. Výsledok je pozitívny na protilátky IgM špecifické pre SARS-CoV-2.

IgG a IgM POZITÍVNE:* Objavia sa tri čiary. Jedna farebná čiara by mala byť v kontrolnej oblasti (C) a ďalšie dve farebné čiary sa objavia v testovacej oblasti IgG and IgM.

*POZOR: Intenzita farby v oblastiach testovacej línie sa bude líšiť v závislosti od koncentrácie protilátok SARS-CoV-2 prítomných vo vzorke. Preto by mal byť akýkoľvek odtieň farby v oblasti testovacej línie považovaný za pozitívny.

NEGATÍVNE: V kontrolnej oblasti (C) sa objaví jedna farebná čiara. V testovacej oblasti IgG alebo IgM (T) sa neobjavila žiadna farebná čiara.

NEPLATNÉ: V kontrolnej oblasti sa neobjaví čiara. Najpravdepodobnejšími príčinami zlyhania testu je nedostatočný objem vzorky alebo nesprávny postup. Skontrolujte postup a opakujte test s novou testovacou kazetou. Ak problém pretrváva, prestaňte okamžite používať testovaciu súpravu a kontaktujte miestneho distribútora.

Share this post