PARNÉ AUTOKLÁVY; MEDICÍNSKE AUTOKLÁVY, VETERINÁRNE AUTOKLÁVY, MEDICÍNSKE AUTOKLÁVY

Parný Autokláv je prístroj- konštruovaný pre reakcie prebiehajúce za vysokého tlaku a teploty.

V laboratóriách sa autokláv typicky používa na sterilizáciu materiálov v laboratórnom skle, najmä mikrobiologickýchmédií. Samotný proces sterilizácie autoklávom je vykonávaný vlhkým teplým vzduchom a zvýšením tlaku. Štandardom je použitie vodnej pary teploty 121 ° C počas 23 minút pri tlaku 101,3 kPa. [wikipedia]

Podľa sterilizovaného materiálu v autokláve sa potom môže sterilizácie rôzne obmieňať. Napríklad sú nastavované dve sterilizácie tesne za sebou, alebo je upravovaná dĺžka a teplota. Tlak sa väčšinou, vzhľadom k technickým možnostiam autoklávov, príliš nemení. Pri sterilizácii tohto typu dochádza k usmrteniu všetkých živých organizmov, ale aj k koaguláciu bielkovín, karamelizáciu cukrov a k ďalším tepelným zmenám látok - preto by mala byť sterilizácie v autokláve v prípade sterilizácie napr. Médií časovo vyvážená. V dôsledku chemickej zmeny látok dochádza tiež k zmenám pH v médiách.

Parné autoklávy sa využívajú všade tak kde prichádza ku kontaktu nástrojov so sliznicami ľudí alebo zvierat po prípade nástrojov využívaniach sa na diagnostiku, operácie ale bežné prehliadky.

Typy autoklávov

Stomatologické autoklávy (Autoklávy typu B/C)

alebo inak povedané dentálne autoklávy sa využívajú v stomatológií na sterilizáciu nástrojov ako sú skalpely, sklíčka, nadstavce na vŕtačky a podobne. Dôležitou súčasťou stomatologického autoklávu je vákuová pumpa, ktorá jednak urýchli proces autoklávovania ale aj vysuší sterilizovaný obsah .

Medicínske autoklávy (Autoklávy typu B/C)  

sa využívajú najmä sterilizáciu operačných nástrojov, textilov, operačných plášťov; mikrobiologických médií, .... Dôležitou súčasťou medicínskeho autoklávu je vákuová pumpa, ktorá jednak urýchli proces autoklávovania ale aj vysuší sterilizovaný obsah .

Veterinárne autoklávy (Autoklávy typu B/C)

sa využívajú v najmä vo veterinárnych klinikách; útulkoch na autoklávovanie / sterilizáciu operačných nástrojov. Dôležitou súčasťou stomatologického autoklávu je vákuová pumpa, ktorá jednak urýchli proces autoklávovania ale aj vysuší sterilizovaný obsah .

Autoklávy typu M sa vyžívajú najmä na vedecko výskumné účely, dané autoklávy neobsahujú vákuovú pumpu čo má za následok dlhší čas autoklávovania cca o 10 min; a nevysušený vnútorný obsah. Výhodou je cena ktorá je z pravidla o 20-30 % nižšia ako u medicínskych autoklávou. 

ROZDIEL MEDZI HORÚCOVZDUŠNOU STERILIZÁCIOU A STERILIZÁCIU PAROU

Kľúčový rozdiel medzi suchým a vlhkým teplom je sterilizácia sterilizácia suchým teplom znamená sterilizáciu pri vysokej teplote v suchých podmienkach, zatiaľ čo sterilizácia vlhkým teplom sa týka sterilizácie pri vysokej teplote a tlaku generovanom vodnou parou.

Sterilizácia je proces usmrcovania, inaktivácie alebo odstránenia všetkých mikroorganizmov z daného produktu alebo povrchu, a to buď v vegetatívnom alebo spórovom stave. Inými slovami, ide o zničenie všetkých foriem života vrátane bakteriálnych spór, vírusov a priónov. Existujú dve hlavné metódy sterilizácie: fyzikálne a chemické. Fyzikálne metódy zahŕňajú najmä teplo, filtračné techniky a metódy žiarenia. Použitie tepla má niekoľko druhov; suché teplo, vlhké teplo, tyndalizácia atď. Tento článok sa však zameriava hlavne na rozdiel medzi sterilizáciou suchého tepla a sterilizácie vlhkým teplom..

Čo je to sterilizácia suchým teplom?

Sterilizácia suchým teplom je jednou z fyzikálnych metód sterilizácie. Používa vysokú teplotu v suchých podmienkach, aby odstránila všetky formy života z danej vzorky alebo povrchu. Pretože používa iba vysoké teploty, sterilizácia trvá dlhšie.

Okrem toho existuje niekoľko spôsobov sterilizácie suchým teplom. Horúcovzdušná rúra je najobľúbenejšie zariadenie používané pri sterilizácii suchým teplom. Spravidla sa v teplovzdušnej sušiarni veci udržiavajú pri teplote 180 ° C počas 2 hodín. Horúcovzdušný sterilizátor je užitočný pri sterilizácii skla.

Slnečné svetlo, spaľovanie a priame horenie sú ďalšie metódy sterilizácie suchým teplom bežne používané pri sterilizácii. Inokulačné slučky a ihly sa môžu sterilizovať priamym plameňom. Suché teplo ničí mikroorganizmy denaturáciou proteínov, oxidačným poškodením a toxickým účinkom zvýšenej hladiny elektrolytov.

Aké sú podobnosti medzi suchým teplom a vlhkou tepelnou sterilizáciou?

Sterilizácia suchým teplom a vlhkým teplom sú dve fyzikálne metódy sterilizácie.

Pri oboch metódach je teplo hlavným spôsobom sterilizácie.

Vedci používajú obe metódy v mikrobiologických laboratóriách.

Aký je rozdiel medzi suchým teplom a vlhkou tepelnou sterilizáciou?

Sterilizácia suchým teplom nastáva za suchých podmienok, zatiaľ čo sterilizácia vlhkým teplom nastáva za mokra. Okrem toho sterilizácia suchým teplom využíva sterilizáciu pri vysokej teplote, zatiaľ čo sterilizácia vlhkým teplom využíva vysokú teplotu a vysoký tlak generovaný vodnou parou. Toto je kľúčový rozdiel medzi sterilizáciou suchým teplom a vlhkým teplom.

Ďalej, ďalší rozdiel medzi sterilizáciou suchým teplom a vlhkou tepelnou sterilizáciou je ten, že sterilizácia suchým teplom potrebuje relatívne viac času na sterilizáciu, zatiaľ čo sterilizácia vlhkým teplom potrebuje relatívne menej času na sterilizáciu. Horúca vzduchová pec sa okrem toho najčastejšie používa na sterilizáciu suchým teplom, zatiaľ čo autokláv sa najčastejšie používa na sterilizáciu vlhkým teplom..

Zhrnutie - suché teplo vs vlhká tepelná sterilizácia

Sterilizácia suchým teplom a vlhkým teplom sú dve fyzikálne metódy sterilizácie. Sterilizácia suchým teplom sa uskutočňuje pri vysokej teplote pod suchým vzduchom, zatiaľ čo sterilizácia vlhkým teplom sa uskutočňuje pri vysokej teplote a tlaku generovanom vodnou parou. Toto je kľúčový rozdiel medzi sterilizáciou suchým teplom a vlhkým teplom. Sterilizácia suchým teplom navyše trvá viac času na sterilizáciu, zatiaľ čo sterilizácia vlhkým teplom trvá menej času. Horúca vzduchová pec je navyše najčastejšie používanou metódou sterilizácie suchým teplom, zatiaľ čo autokláv je najčastejšie používanou metódou sterilizácie vlhkým teplom..

Share this post