MERAČ POVRCHOVÉHO NAPäTIA SITA SCIENCE LINE T100

Zariadenie SITA t100 určené najmä pre vedecké účely je mobilný laboratórny tenzometer nachádzajúci svoje uplatnenie  najmä v oblasti kontroly kvality a vo vede a výskume.  Pri použití metódy tlaku bublín meria tenzometer povrchové napätie kvapalín v rámci veľkej životnosti bublín od 15 ms do 100 000 ms.

Na objednávku
Výrobca: SITA
Katalógové číslo: G21-000010
20 400,00 €
S DPH
17 000,00 € bez DPH

SITA SCIENCE LINE T100 - MERANIE POVRCHOVÉHO NAPäTIA

Meranie dynamického povrchového napätia, analýza povrchovo aktívnych látok

Zariadenie SITA t100 určené najmä pre vedecké účely je mobilný laboratórny tenzometer nachádzajúci svoje uplatnenie  najmä v oblasti kontroly kvality a vo vede a výskume.  Pri použití metódy tlaku bublín meria tenzometer povrchové napätie kvapalín v rámci veľkej životnosti bublín od 15 ms do 100 000 ms.

Zariadenie automaticky a presne riadi zvolenú životnosť bubliny bez driftu a komplikovaných úprav. Výsledky merania sa zobrazujú numericky a graficky na veľkom farebnom displeji.

V kombinácii s novým softvérom na SITA-LabSolution je možné pohodlne ovládať rôzne laboratórne zariadenia, a preto sú laboratórne procesy optimálne automatizované.

 

3 Rôzne mody

Auto-Mode

Meria dynamické povrchové napätie v celom rozsahu životnosti bublín

• Hodnotenie účinkov povrchovo aktívnej látky

• Analýza kinetiky povrchovo aktívnych látok

• Charakterizácia zmáčavosti povrchovo aktívnych látok

 

Online-Mode

Nepretržité meranie nastaviteľnej doby bez straty životnosti bubliny:

• Automatické meranie teplotných závislostí

• Analýza správania látok v čase

• Hodnotenie stability vzorky

 

Single-Mode

Jednotlivé merania pri určitej životnosti bubliny:

• Požiadavky na kontrolu a testovanie

• Koncentračné merania

 

 

PRINCÍP MERANIA

Meranie dynamického povrchového napätia tlakovou metódou SITA umožňuje vysokú presnosť a flexibilitu bez zložitého nastavenia hĺbky ponoru. Meranie je uskutočnené čerpaním vzduchu kapilárou do kvapaliny, ktorá sa má analyzovať. Tlak v bubline sa neustále pohybuje s polomerom bubliny. Povrchové napätie sa vypočíta z odchýlky medzi maximálnym a minimálnym tlakom. Kalibrácia sa vykonáva automaticky vo vodnom roztoku.  (čo je povrchové napätie ? – článok )

APLIKÁCIA

Zariadenie SITA t100 je vysokovýkonný tlakový tenzometer, ktorý sa dá použiť na nasledovné aplikácie:

• Analýza kinetiky povrchovo aktívnych látok vo výskume a vývoji

• Kontrola kvality prostredníctvom porovnania referenčných a limitných hodnôt

• Automatizácia meracích a analytických úloh.

Vzhľadom na široký rozsah životnosti bublín môžu byť v širokom rozsahu koncentrácií merané kvapaliny obsahujúce povrchovo aktívne látky, ako aj iné kvapaliny.

Nasledujúce aplikácie sú príkladmi pre štandardné aplikácie, kde sa merajú, porovnávajú a dokumentujú hodnoty merania povrchového napätia:

• Optimalizácia premývacých a oplachovacích procesov pri čistení produktov a textilu

• Stanovenie koncentrácie zmáčadla v galvanickom priemysle

• Monitorovanie koncentrácie izopropylalkoholu v ofsetovej tlači

• Kontrola kvality pri výrobe atramentu

 

PRE ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ ALOQUENCE, KTORÁ VÁM PORADÍ ČI JE ZARIADENIE VHODNÉ PRE VAŠU APLIKÁCIU PO PRÍPADE PRIAMO V LABORATÓRIU ZISTIA VHODNOSŤ ZARIADENIA NA VAMI DODANÝCH VZORKÁCH.

 

SOFTVÉR

Laboratórna automatizácia s novým softvérom Windows SITA-LabSolution

• Automatizácia laboratórnych meraní so širokým spektrom príslušenstva na analýzu aktívnych zložiek

• Užívateľom definované sekvencie pre opakované meranie a riadenie úlohy

• Intuitívne ovládanie zabezpečuje efektívnu prípravu experimentov a hodnotenie výsledkov merania

• Jednoduchý prístup k všetkým funkciám tenzometra

• Funkcia pre vytváranie protokolov a správ o meraní

 

Ovládanie širokej škály príslušenstva

 

·         Byreta (dávkovacia jednotka kvapalín)

·         vzorkovník

·         termostat

·         Magnetické miešadlo, (zahrievajúce) miešadlo

TECHNICKÉ DATA

 

POVRCHOVÉ NAPäTIE

Merací rozsah

(10...100) mN/m (dyn/cm)

Odchýlka

max. 1% of celý rozsah

Rozlíšenie

0.1 mN/m

Reprodukovateľnosť

0.5 mN/m

ŽIVOTNOSŤ BUBLINKY

Nastaviteľný rozsah

(15...100,000) ms,

Odchýlka

max. 1 ms

Rozlíšenie

1 ms

Kontrola odchýlky

nastaviteľný

TEPLOTA KVAPALINY

Merací rozsah

-20...125 °C

Odchýlka

max. 0.5% v celom rozsahu

Rozlíšenie

0.1 °C

Reprodukovateľnosť

0.3 K

VŠEOBECNÉ DATA

Napájanie

5 V/500 mA (USB), integrovaná batéria

Teplota (merania/skladovania)

(-20...50) °C / (10...40) °C

Meranie plynu

Okolitý vzduch, inertný plyn, (0...300) mbar

Display

Farebný LCD, podsvietený

Skladovanie

4 GByte, 64 metód

Rozmery (vxsxd)

Zariadenie: 200x140x60 mm3, Senzor: 200x35x90 mm3

Hmotnosť

1,870 g (zariadenie + senzor)

 

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí