Zariadenie ConSpector SITA na sledovanie kontaminácie v priemysle

SITA ConSpector kontroluje úroveň kontaminácie v čistiacich a oplachovacích kúpeľoch. Zvyšujúca sa úroveň znečistenia spôsobuje zníženie čistiacej výkonnosti. Vysoká čistota častí napriek optimálnej koncentrácii čistiaceho prostriedku už nemôže byť zaručená, ak je kúpeľ kontaminovaný napr. olejmi alebo tukmi.

Na objednávku
Výrobca: SITA
Katalógové číslo: G81-000010

Zariadenie ConSpector SITA na sledovanie kontaminácie v priemyselných práčkách

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE ÚROVNE ZNEČISTENIA V ČISTIACICH A OPLACHOVACÍCH KÚPEĽOCH

 

CIEĽ

Vyhodnotenie podmienok kúpeľa v závislosti od počtu produktov alebo času využívania kúpeľa. Stanovenie kontaminácie kúpeľa pomocou merania fluorescencie.

 

JEDNODUCHOSŤ

Začiatok merania stlačením jedného tlačidla a zobrazenie výsledku merania v priebehu niekoľkých sekúnd.

 

MULTIFUNKČNOSŤ

Mobilné a ručné meracie zariadenie, ktoré sa používa priamo v závode alebo v laboratóriu. Efektívne riadenie kúpeľa optimalizáciou doby prevádzky kúpeľa.

POPIS PRODUKTU

SITA ConSpector kontroluje úroveň kontaminácie v čistiacich a oplachovacích kúpeľoch. Zvyšujúca sa úroveň znečistenia spôsobuje zníženie čistiacej výkonnosti. Vysoká čistota častí napriek optimálnej koncentrácii čistiaceho prostriedku už nemôže byť zaručená, ak je kúpeľ kontaminovaný napr. olejmi alebo tukmi.

 

Robustný senzor meracieho prístroja je ponorený do meranej vzorky. Meranie sa začína stisnutím  jedného tlačidla. Úroveň kontaminácie sa zobrazí v priebehu niekoľkých sekúnd. Na základe tohto výsledku merania je možné určiť optimálny časový úsek výmenu čistiaceho roztoku.

Kontrola znečistenia kúpeľa zabezpečuje vysokú kvalitu čistenia a tým aj vysokú čistotu častí procesov v oblasti povrchovej úpravy. Kontaminácia čistiaceho kúpeľa je reprodukovateľne detegovaná kvôli meraniu fluorescencie. Kontrola úrovne kontaminácie umožňuje spoľahlivé a efektívne riadenie procesov.

 

VÝHODY

  • - Stanovenie úrovne znečistenia pomocou jedného tlačidla
  • - Cielené iniciovanie a kontrola akcií na doplnenie kúpeľa
  • - Automatické vyhodnotenie podmienok kúpeľa v dôsledku vopred stanovených limitných hodnôt
  • - Použitie meracieho prístroja nezávisle od použitých kúpeľových chemikálií - Automatické uloženie meracích údajov vrátane dátumu, času a teploty

 

 

Odstránenie kontaminácie čistiaceho a oplachovacieho kúpeľa v priemysle zaručuje dlhú dobu kúpeľa a vysokú čistotu častí. SITA ConSpector dokáže merať kontamináciu v kúpeľni v čistiacich a oplachovacích kúpeľoch v závode alebo v laboratóriu. Výsledok merania je k dispozícii v priebehu niekoľkých sekúnd.

 

Náhle narušenie procesu, ako je rozpad filtračnej jednotky alebo vysoký nárast úrovne znečistenia v kúpeli, je možné okamžite identifikovať a vyriešiť súčasne. Opatrenia na čistenie kúpeľa sa môžu vykonávať a kontrolovať podľa aplikácie. Proces čistenia sa môže vykonávať v rámci povolených limitných hodnôt, čo vedie k spoľahlivému výsledku čistenia. Kontrola krokov oplachovania s ohľadom na prenos účinku kontaminácie alebo čistiacich chemikálií zabraňuje ďalšej kontaminácii dielov.

Príklady detekovateľnej kontaminácie:

  • -       Chladiace mazivá
  • -       Valivý olej
  • -       tuk
  • -       Hlboké ťažné oleje
  • -       Odlučovače

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí