CleanoSpector - sledovanie čistoty kovových povrchov

SITA CleanoSpector je zariadenie určené na sledovanie čistoti povrchov dielcov. Tým je zaručená vysoká kvalita dielov pri procesoch povrchovej úpravy. Princíp merania pomocou fluorescencie umožňuje spoľahlivú detekciu najmenších stôp kontaminácie, ako sú oleje, mastné alebo chladiace mazivá. Okrem toho môže SITA Cleano Spector tiež merať hrúbku vrstvy napr. olejov, antikoróznych činidiel alebo väzobných činidiel na miestach je sú potrebné.  SITA CleanoSpector je možné prevádzkovať ručne alebo pomocou stojana dodávaného so zariadením. Robustná konštrukcia pre jednoduché ovládanie tak ako  v závode tak i v laboratóriu.

Na objednávku
Výrobca: SITA
Katalógové číslo: SIT1301

Na vyžiadanie

Kontaktujte nás

CleanoSpector od spoločnosti SITA - zariadenie na rýchlu detekciu kontaminácie na povrchu kovov

RÝCHLO

 •         Kontrola čistoty častí jedným tlačidlom v priebehu niekoľkých sekúnd.

 

JEDNODUCHO

 •         Výsledok merania: najnižšia, najvyššia a priemerná čistota jedného produktu
 •         Automatická kalibrácia na čistom referenčnom povrchu.

SPOĽAHLIVO

 •         Robustný senzor - reprodukovateľný výsledok merania - optimálny pre mobilné a flexibilné použitie v procese a v laboratóriu.

Kontrola čistoty:

Po výbere profilu zodpovedajúceho povrchu spustí operátor pomocou jedného tlačidla. Meranie trvá asi 1 - 10 sekúnd v závislosti od vopred stanoveného rozsahu meraných hodnôt. Kontrola čistoty sa vykonáva najmä v kritických bodoch produktov.

Výsledok merania môže byť zobrazený v percentách alebo v jednotkách fluorescencie RFU a referuje najnižšiu a priemernú čistotu produktu. 100% čistota zodpovedá absolútne čistému povrchu vzhľadom na použitý referenčný povrch pre kalibráciu.

Prevádzkovateľ zariadenia môže uložiť limitné hodnoty pre dostatočnú čistotu v zariadení. Túto funkciu a nastavenie parametrov je možné vykonať v režime správy meracieho zariadenia.

KALIBRÁCIA MERACIEHO ZARIADENIA

Prevádzkovateľ vyberie nový povrchový profil pre časť alebo skupinu, ktorá má byť kontrolovaná. Kalibrácia SITA Cleano Spector sa vykonáva na absolútne čistom referenčnom povrchu. Referenčný povrch je pripravený a intenzívne čistený v laboratóriu.

MERANIE HRÚBKY VRSTVY:

Voliteľný softvér SITA CleanoLog umožňuje ukladanie referenčnej krivky na meranie hrúbky vrstvy olejov, voskov, činidiel proti korózii a spojovacích materiálov. Vzhľadom k danej skutočnosti je možné ľahké a rýchle meranie hrúbky vrstvy. Prevádzkovateľ zariadenia môže vopred stanoviť medzné hodnoty pre prijateľnú hrúbku náteru. Zariadenie vysiela signál, ak sú prekročené medzné hodnoty.

výhody:

 •         Vysoká kvalita výrobku až po kontrolované čistenie
 •         Jednoduché hodnotenie výsledkov čistenia porovnaním čistoty častí povrchu s referenčným povrchom
 •         Detekcia kontaminácie na dieloch s rôznymi tvarmi a povrchmi
 •         Výsledok čistoty v percentách (%)
 •         Jednoduchá a automatická kalibrácia na čistom povrchu referenčného povrchu
 •         Dostupné profily až do 255 hodnôt na profil 

Príklady použitia SITA CleanoSpector pre kontrolu čistoty:

 •         hriadele piestu automobilu po čistení - najmenšia zvyšková kontaminácia olejov, tukov alebo povrchovo aktívnych látok znižuje pevnosť lepenia pred         nanesením ochrannej vrstvy
 •         piesty pre hydraulické čerpadlá pred vytvrdnutím - zvyšková kontaminácia má vplyv na kvalitu ocele vo vytvrdzovacej peci
 •         rúrky z nehrdzavejúcej ocele pred náterom (konštrukcia vozidla)
 •         Pred povlakom alebo lepením - časti prevodovky
 •         zvyšky taviaceho činidla na väzných podložkách zo zlata na keramických podkladoch
 •         Lekárske nástroje a implantáty pred doručením používateľovi
 •         Čistota častí pred vákuovým alebo práškovým povlakom
 •         Ďalšou aplikáciou je regulácia hrúbky vrstvy antikoróznych činidiel, olejov, voskov alebo väzobných činidiel.

 Všetky špecifické aplikácie sa dajú overiť v našich laboratóriách pre 100 % istotu vhodnosti našich produktov pre Vaše požiadavky.

FLUORESCENČNÁ INTENZITA / RFU

Merací rozsah

(0...100) % / (0...2,000) RFU*

Max. odchýlka

0.5 % of merací rozsah

Napájanie

Hlavný adaptér

5 V/500 mA (USB)

Batéria (Lion, integrovaná)

3.6 V/1,950 mAh

Max. spotreba energie

2.5 W

Exitačná dióda

365 nm, max. 150 mW

Rozhranie, Display, Pamäť

USB rozhranie

Transfer dát, napájanie & dobíjanie

Display

LCD, 128 x 64 Pixel, podsvietený

Pamäť

parameter: meracie parametre / data
255 profilov, 8191 meraní na profil

Okolité podmienky

Teplota okolia (skladovanie / používanie)

(-20...60) °C / (10...40) °C

Akceptovateľné okolité podmienky

rel. vlhkosť < 70 %,
okolitý tlak (300...1,060) hPa

Povrch, Rozmer, Hmotnosť

Povrch

Hliník, IP 51

SOFTVÉR 

Windows SITA-ProcessLog umožňuje ľahké ovládanie všetkých funkcií SITA CleanoSpector s počítačom, ako aj pohodlné spravovanie uložených meracích dát.

 • Manažment a grafická analýza uložených meracích dát

• Dokumentácia a hodnotenie charakteristík procesu a výrobkov

• Jednoduchá príprava správ o meraní

• Kontrola merania pomocou počítača v laboratóriu

• Jednoduchá generácia koncentračných kriviek na základe definovaných vzoriek

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.