EasySieve / EasySieve CFR vyhodnocovací software, Retsch

EasySievesoftvér pre analýzu veľkosti častíc, odstraňuje manuálne vyhodnocovanie výsledkov v mnohých ohľadoch. Softvér je schopný automaticky riadiť všetky potrebné meracie a vážiace postupy - od získania hmotnosti sít až po vyhodnocovanie dát. A to všetko jednoduchšie a komfortnejšie než predtým, skrátka "easy".

Na objednávku
Výrobca: RETSCH
Katalógové číslo: EasySieve
0,00 €
S DPH
0,00 € bez DPH

EasySieve / EasySieve CFR vyhodnocovací software, Retsch

Príklady aplikácií

cementárenský slinok, chemikálie, káva, stavebné materiály, hnojivá, plnivá, múky, obilia, kovové prášky, minerály, orechy, plasty, piesok, semená, pôda, prací prášok, ...

Výhody

  • automatické získavanie, vyhodnocovanie a správa nameraných údajov
  • logické prevedenie, veľmi dobre pochopiteľný
  • merací protokol podľa normy
  • komplexná transformácia v grafickej a tabuľkovej oblasti
  • prienik dát z rôznych meracích strojov
  • automatické rozpoznávanie a konfigurácia bežných analytických váh
  • obsiahly export údajov
  • EasySive CFR: integrovaný AuditTrail pre dôsledné dokumentovanie každého pracovného kroku sítovacího procesu
  • EasySive CFR: všetky dáta sú uložené v šifrovanej podobe v databázach
  • EasySive CFR: AuditTrail Manager poskytuje štyri rôzne úrovne: od administrátora po štandardného používateľa

Rysy

Aplikácia určenie veľkosti častíc
Oblasť použitia poľnohospodárstvo, biológia, chémia / plasty, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia, jedlo, geológia / metalurgia, sklo / keramika, medicína / farmaceutika

Princíp funkcie

Zadávanie parametrov
Kliknutím myši je možné zadať všetky vstupné parametre procesu (napr. zostavu stĺpca sít, prázdne hmotnosti sít, nastavenie sitovacieho stroja) a tiež vlastnosti, ktoré sa majú vypočítavať.

Sitová analýza
Program akceptuje automatický alebo ručný vstup dát z váhy alebo zo sitovacieho stroja. Všetky sitovacie stroje RETSCH typu "control" môžu byť automaticky riadené softvérom EasySieve. Po ukončení sitovej analýzy sa zvážia sitá so zostatkami na site. Program odpočíta prázdnu hmotnosť príslušného sita a zobrazí hmotnostné podiely zodpovedajúcich frakcií.


Vyhodnocovanie
Software EasySieve vyhodnocuje všetky bežné rozdelenia veľkosti častíc a charakteristické hodnoty veľkosti častíc. Umožňuje štandardnú formu prezentácie výsledkov v tabuľkovom a grafickom znázornení. V normovanej sieti grafického zobrazenia sa dajú odpočítavať kumulatívne prosevy, zostatkové hodnoty, hustoty rozdelenia a histogramy.

Export dát
Všetky získané údaje je možné tlačiť, ukladať do pamäti alebo exportovať v tabuľkovej alebo grafickej podobe. EasySieve Comfort umožňuje automatický dátový prenos do systému LIMS.

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí