Základná organická & anorganická chémia

ALOQUENCE CHEMICALS

 

Člen siete ALUQUENCE s.r.o.

 

 •  Priame exkluzívne zastúpenie svetových producentov chémie
 •  Flexibilita – ovplyvňovanie výrobných procesov produktov na základe individuálnych požiadaviek zákazníka
 •   Široké spektrum produktov pre rôzne typy požiadaviek – priemysel, veda a výskum, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo
 •  Množstvá už od niekoľko mililitrov až po cisternové objemy
 •  Vlastná logistika
 •  Rýchle a pravidelné dodávky  rôznej chémie rôznych objemov
 •  Možnosť zazmluvenia dlhodobo stálych cien.

 

 

ZÁKLADNÁ CHÉMIA

 

A

 • Acetaldehyd
 • Anhydrid kyseliny octové
 • Aceton
 • Acetonitril
 • Adipoyl chloride 98%
 • Aktivní uhlí SILCARBON prášek
 • Amid kyseliny sulfanilové
 • Amidosíran amonný
 • Aminoantipyrin
 • Amoniak – vodný roztok 25%
 • Anilin
 • Anilin-hydrochlorid
 • Azid sodný

B

 • Benzaldehyd
 • Benzen
 • Benzin lékařský R
 • Benzoan sodný
 • Benzylalkohol
 • Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)- sulphate
 • Bromičnan draselný
 • Bromid draselný
 • Bromid sodný
 • Bromid zinečnatý 98+% bezvodý
 • Butan-1-ol
 • Butan-2-ol

C

 • I. Direct Red 28
 • I.Basic Violet 3
 • Citronan draselný monohydrát
 • Citronan sodný dihydrát
 • Citronan železito-amonný hnědý
 • Citronan železito-amonný zelený
 • Cyklohexan
 • Cyklohexanol
 • Cyklohexen
 • Čerň eriochromová T
 • Černouhelný filtrační materiál FU-1
 • Červeň methylová, volná kyselina

D

 • Dichlorethan
 • Dioxan nestabilizovaný
 • Dimethylamino benzaldehyd
 • D(+)-Maltosa monohydrát
 • Decyl alkohol
 • D-Fruktosa
 • D-Glukosa bezvodá
 • D-Glukosa monohydrát
 • Diethylamin
 • Diethylether stabilizovaný
 • Difenylkarbazid
 • Difenylthiokarbazon
 • Dihydrogencitronan amonný bezvodý
 • Dihydrogenfosforečnan amonný
 • Dihydrogenfosforečnan draselný
 • Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
 • Dihydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát
 • Dichlormethan stabilizovaný
 • Dichroman draselný
 • Dichroman sodný dihydrát
 • Dimethylsulfoxid
 • Disiřičitan draselný
 • D-Mannit
 • Dusičnan amonný
 • Dusičnan bismutitý zásaditý
 • Dusičnan draselný
 • Dusičnan hlinitý nonahydrát
 • Dusičnan hořečnatý hexahydrát
 • Dusičnan kobaltnatý hexahydrát
 • Dusičnan manganatý tetrahydrát
 • Dusičnan měďnatý trihydrát
 • Dusičnan olovnatý
 • Dusičnan rtuťnatý hydrát
 • Dusičnan sodný
 • Dusičnan stříbrný
 • Dusičnan vápenatý tetrahydrát
 • Dusičnan zinečnatý hexahydrát
 • Dusitan sodný

E

 • Ethylester kyseliny octové
 • Ethylalkohol
 • Ethylendiamintetraacetát tetrasodný hydrát
 • Ethylenglykol
 • Ethyl(methyl)keton

F

 • Fenol
 • Fenolftalein
 • Ferroin roztok cca 1/40 M (0,025 mol/l)
 • Fischerovo činidlo – roztok B
 • Fluorescein volná kyselina
 • Fluorescein disodná sůl
 • Fluorid amonný
 • Fluorid draselný
 • Fluorid sodný
 • Formaldehyd stabil. 35%
 • Fosforečnan trisodný dodekahydrát
 • Fosfornan sodný monohydrát
 • Fuchsin basický

G

 • Glycerin bezvodý
 • Glycin

H

 • Hexandiamin 99.5+%
 • Hexen
 • Hexakyanoželezitan tridraselný
 • Hexakyanoželeznatan tetradraselný trihydrát
 • Hexametafosforečnan sodný
 • Hexamethylentetramin
 • Hexan
 • Hliník prach pro syntézu/500 gr
 • Hydrogencitronan amonný bezvodý
 • Hydrogencitronan sodný monohydrát
 • Hydrogendifluorid amonný
 • Hydrogenfosforečnan diamonný
 • Hydrogenfosforečnan didraselný
 • Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát
 • Hydrogenftalát draselný
 • Hydrogensíran draselný
 • Hydrogensíran sodný monohydrát
 • Hydrogenuhličitan amonný
 • Hydrogenuhličitan draselný
 • Hydrogenuhličitan sodný
 • Hydrogenvinan draselný
 • Hydrochinon
 • Hydroxid barnatý oktahydrát
 • Hydroxid draselný šupiny
 • Hydroxid hlinitý
 • Hydroxid lithný monohydrát
 • Hydroxid sodný
 • Hydroxid vápenatý
 • Hydroxylamin-hydrochlorid

CH

 • Chelaton 4
 • Chelaton III
 • Chelatonát hořečnato-disodný hydrát
 • Chloralhydrát
 • Chlorbenzen
 • Chlorečnan draselný
 • Chlorečnan sodný
 • Chlorid amonný
 • Chlorid antimonitý
 • Chlorid barnatý dihydrát
 • Chlorid cesný
 • Chlorid cínatý dihydrát
 • Chlorid draselný
 • Chlorid hlinitý bezvodý p.a./100 gr
 • Chlorid hlinitý hexahydrát
 • Chlorid hořečnatý hexahydrát
 • Chlorid chromitý hexahydrát
 • Chlorid kobaltnatý hexahydrát
 • Chlorid lithný bezvodý
 • Chlorid lithný monohydrát
 • Chlorid manganatý tetrahydrát
 • Chlorid měďnatý dihydrát
 • Chlorid měďný
 • Chlorid nikelnatý hexahydrát
 • Chlorid rtuťnatý
 • Chlorid sodný
 • Chlorid strontnatý hexahydrát
 • Chlorid vápenatý bezvodý práškový
 • Chlorid vápenatý dihydrát
 • Chlorid vápenatý hexahydrát
 • Chlorid zinečnatý bezvodý
 • Chlorid železitý bezvodý
 • Chlorid železitý hexahydrát
 • Chloristan sodný monohydrát
 • Chloroform stabilizovaný
 • Chroman draselný
 • Chroman sodný tetrahydrát

I

 • Isooktan
 • Isoamylalkohol
 • Isobutylalkohol
 • Isopropylalkohol

J

 • Jod
 • Jodičnan draselný
 • Jodid draselný
 • Jodid rtuťnatý červený
 • Jodid sodný
 • Jodistan draselný

K

 • Kafr
 • Křemičitan sodný – vodný roztok
 • Kyanid draselný prach
 • Kyanid sodný tablety
 • Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát
 • Kyselina adipová
 • Kyselina amidosulfonová
 • Kyselina askorbová
 • Kyselina barbiturová
 • Kyselina benzoová
 • Kyselina boritá
 • Kyselina citronová bezvodá
 • Kyselina citronová monohydrát
 • Kyselina dusičná
 • Kyselina ethylendiamintetraoctová
 • Kyselina fluorovodíková
 • Kyselina fosfowolframová hydrát
 • Kyselina chloristá
 • Kyselina chlorovodíková
 • Kyselina jantarová
 • Kyselina jodistá
 • Kyselina L-(+)-vinná
 • Kyselina L-glutamová
 • Kyselina DL-mléčná
 • Kyselina maleinová
 • Kyselina máselná 99+%
 • Kyselina mravenčí
 • Kyselina octová
 • Kyselina o-fosforečná
 • Kyselina olejová
 • Kyselina pikrová
 • Kyselina salicylová
 • Kyselina sírová
 • Kyselina sorbová, draselná sůl
 • Kyselina sulfanilová
 • Kyselina šťavelová dihydrát
 • Kyselina thioglykolová 80%
 • Kyselina trichloroctová p.a./500 gr

L

 • Laktosa monohydrát
 • Laurylsíran sodný
 • L-Cystein 99+%

M

 • Methylisobutylketon
 • Manganistan draselný
 • Měď prach
 • Metavanadičnan amonný
 • Methanol
 • Methyl terc-butylether HPLC/2500 ml
 • Močovina
 • Modř bromthymolová
 • Modř methylenová
 • Modř methylová
 • Molybdenan amonný tetrahydrát
 • Molybdenan sodný dihydrát
 • Mravenčan sodný
 • Murexid

N

 • Naftylamin
 • n-Amylalkohol
 • N-(1-Naftyl)ethylendiamin dihydrochlorid
 • N,N-Dimethylamid kyseliny mravenčí
 • Naftalen
 • n-Butylester kyseliny octové
 • n-Heptan
 • n-Hexan 99% HPLC/2500 ml
 • Nitroprussid sodný dihydrát
 • n-Pentan

O

 • o-Fenanthrolin hydrochlorid monohydrát
 • o-Fenanthrolin monohydrát
 • Octan amonný
 • Octan kademnatý dihydrát
 • Octan kobaltnatý tetrahydrát
 • Octan olovnatý trihydrát
 • Octan olovnatý zásaditý
 • Octan rtuťnatý
 • Octan sodný bezvodý
 • Octan sodný trihydrát
 • Octan zinečnatý dihydrát
 • Oranž III
 • Oxid arsenitý
 • Oxid fosforečný
 • Oxid hlinitý
 • Oxid hořečnatý lehký
 • Oxid chromový
 • Oxid kademnatý
 • Oxid křemičitý
 • Oxid lanthanitý
 • Oxid manganičitý 80%
 • Oxid manganičitý 90%
 • Oxid měďnatý
 • Oxid měďný
 • Oxid olovnatý žlutý
 • Oxid rtuťnatý červený
 • Oxid vápenatý
 • Oxid zinečnatý
 • Oxid železitý

P

 • Paraformaldehyd
 • Pentan
 • Peroxid vodíku 30% nestabilizovaný
 • Peroxodisíran amonný
 • Peroxodisíran draselný
 • Peroxodisíran sodný
 • Petrolether 40 – 60 °C
 • Petrolether 40 – 60 °C
 • Petrolether 80 – 110 °C
 • Písek mořský
 • Propylalkohol
 • Pyridin
 • Pyrogallol
 • Pyrohroznan sodný
 • Pyrosiřičitan sodný

R

 • Resorcin
 • Rtuť

S

 • Sacharosa
 • Salicylan sodný
 • Schiffovo činidlo
 • Silikagel bez indikátoru
 • Silikagel s indikátorem oranž
 • Síra
 • Síran amonno-hlinitý dodekahydrát
 • Síran amonno-železitý dodekahydrát
 • Síran amonno-železnatý hexahydrát
 • Síran amonný
 • Síran barnatý
 • Síran draselno-hlinitý dodekahydrát
 • Síran draselný
 • Síran hlinitý oktadekahydrát
 • Síran hořečnatý bezvodý
 • Síran hořečnatý heptahydrát
 • Síran hydrazinia
 • Síran kobaltnatý heptahydrát
 • Síran manganatý monohydrát
 • Síran měďnatý pentahydrát
 • Síran nikelnatý heptahydrát
 • Síran rtuťnatý
 • Síran sodný bezvodý
 • Síran sodný dekahydrát
 • Síran stříbrný
 • Síran vápenatý srážený dihydrát
 • Síran zinečnatý heptahydrát
 • Síran železitý hydrát
 • Síran železnatý heptahydrát
 • Sirouhlík
 • Siřičitan sodný bezvodý
 • Sulfid sodný hydrát
 • Škrob bramborový p.a./1000 gr
 • Šťavelan diamonný monohydrát
 • Šťavelan didraselný monohydrát
 • Šťavelan disodný

 

 

T

 • Tanin ČL 2009/100 gr
 • terc-Butylalkohol
 • Tetraboritan sodný dekahydrát
 • Tetrahydrofuran stabilizovaný
 • Tetrachlorethylen
 • Thiokyanatan amonný
 • Thiokyanatan draselný
 • Thiomočovina
 • Thiosíran disodný bezvodý
 • Thiosíran disodný pentahydrát
 • Thymol
 • Toluen
 • Triethanolamin
 • Triethylamin
 • Trichlorethylen
 • Tris(hydroxymethyl)aminomethan
 • TWEEN 80

U

 • Uhličitan amonný
 • Uhličitan barnatý
 • Uhličitan draselný bezvodý
 • Uhličitan hořečnatý zásaditý lehký dle specifikace Ph.Eur/1000 gr
 • Uhličitan lithný
 • Uhličitan sodný bezvodý
 • Uhličitan sodný dekahydrát
 • Uhličitan vápenatý

V

 • Vápník 99% granule 3.25-8 mm
 • Vinan disodný dihydrát
 • Vinan draselno-sodný tetrahydrát
 • Voda HPLC/2500 ml

X

 • Xylen (směs C8H10 isomerů)

 

Z

 • Zinek
 • Zinek granule
 • Želatina
 • Železo práškové FeSi 15

 

+ MNOHO ĎALŠÍCH NA VYŽIADANIE …..

 

LABORATÓRNA CHÉMIA

B

 • Bromičnan draselný 1/60M (N/10)
 • Bromid-bromičnan draselný 1/60M (N/10)

D

 • Dichroman draselný 1/12M (N/2)
 • Dusičnan olovnatý 0,05M (N/10)
 • Dusičnan stříbrný 0,01M (N/100)

H

 • Hydroxid draselný 1M (N/1)
 • Hydroxid sodný 0,5M (N/2)

Ch

 • Chelaton III 0,01 M (N/100)
 • Chlorid barnatý dihydrát 0,05M (N/10)
 • Chlorid draselný 0,1M (N/10)
 • Chlorid sodný 0,1M (N/10)

J

 • Jodičnan draselný 1/60M (N/10)
 • Jodid draselný 0,1M (N/10)
 • Jodid draselný+jodičnan draselný 1/60M (N/10)

K

 • Kyselina dusičná 1M (N/1)
 • Kyselina chlorovodíková 0,1M (N/10)
 • Kyselina octová 1M (N/1)
 • Kyselina sírová 0,25M (N/2)
 • Kyselina šťavelová dihydrát 0,05M (N/10)

M

 • Manganistan draselný 0,002M (N/100)

S

 • Síran amonno-železnatý 0,1M (N/10)
 • Síran hořečnatý heptahydrát 0,005M (N/100)

T

 • Thiokyanatan amonný 0,1M (N/10)
 • Thiosíran sodný pentahydrát 0,01M (N/100)

U

 • Uhličitan sodný bezvodý 0,05M (N/10)/0 ks

 

+ MNOHO ĎALŠÍCH NA VYŽIADANIE …..

 

 

SPOTREBNÁ CHÉMIA

Inhicor P

filmotvorný inhibitor koroze, používá se jako inhibitor koroze na ochranu parovodních okruhů, energetických zařízení a ochranu turbín proti korozi při odstavení z provozu. Inhicor P je emulze oktadecylaminu s dalšími přídavky

 

Lakostan

přípravek k odstraňování olejových, lihových, celulózových a některých typů syntetických nátěrů zejména ze dřeva (nábytku, dveří, plotů, lodí apod.), popřípadě z kovových podkladů. Účinně odstraňuje i velmi staré a velmi silné nečistoty

 

Lepox Metal hobby

Využitie při opravách karoserií, chladičů, prasklých motorových bloků a van. Je vhodný i pro opravy ústředního topení, utěsňování nádrží a potrubí, apod. Předností je, že směšovací poměr 2 : 1 je objemový i váhový s

Použitie:

Lepící tmel se používá ve všech odvětvích strojírenství, ve stavebnictví ale i v domácnostech a při různých zájmových činnostech. Lepícím tmelem Lepox Metal lze lepit a tmelit kov

 

Lepox Metal

Použitie:

lepící tmel se používá ve všech odvětvích strojírenství, ve stavebnictví, ale i v domácnostech a při různých zájmových činnostech. Lepícím tmelem Lepox Metal lze lepit a tmelit kovy, dřevo, keramiku, sklo, beton ….

Použitie:

Pro opravy ústředního topení, utěsňování nádrží a potrubí, apod. Předností je, že směšovací poměr 2 : 1 je objemový i váhový s tolerancí ± 10%.

 

Lepox Universal

Použitie:

lepení kovů, dřeva, skla, porcelánu, keramiky, pryže, eternitu, kamene, výrobků z močovinoformaldehydových pryskyřic, termotmelů,…

 

Odrezovač bezoplachový

Použitie:

úprava a stabilizace zarezlých kovových předmětů před vlastnpoužívá se ke zlepšení vlastností zrezivělých povrchů před úpravou

nátěrovými hmotami, zvláště tam kde není možné zajispřed úpravu povrchu, např. mořením nebo otryskáním

 

Tip

Použitie:

vysoce účinný odstraňovač vodního kamene, založený na bázi roztoku kys. citronové. Vhodný pro Použitie na všechny druhy nádobí a spotřebičů jak v domácnosti tak i průmyslu.

 

CoolTerm 60/10 lt

Použitie:

nemrznoucí směs se používá jako teplonosné nebo chladonosné médium do cirkulačních uzavřených topných nebo chladících systémů

Synonyma: Ethan-1,2-diol,1,2-Ethandiol,Glykol

 

+ MNOHO ĎALŠÍCH NA VYŽIADANIE …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *